In Memoriam Heller Farkas díj alapítása

A Heller Farkas Alapítvány Kuratóriuma – az elnök javaslatára – az eddig kiadott TDK díjak mellé:
In Memoriam Heller Farkas díjat alapított 2015. november 17-én

– mellyel azokat a mérnök és közgazdász tanárjelölteket ill. tanárokat jutalmazzuk, akik az oktatás, a neveléstudomány tárgyköréből írják TDK dolgozatukat.
A díjat elnyerheti az a hallgató is, aki dolgozatának tárgyköréül egy neves műegyetemi tanár munkásságát dolgozza fel.
A díj összege azonos a korábbi díjak összegével. A Kuratórium ez irányú döntését a Heller Farkas Alapítványt alapító Dr. Kövesi János is támogatta.
A díj első alkalommal 2015. november 17-én kerül kiosztásra.
Az Alapítvány Kuratóriumának döntése értelmében a díj – amennyiben e tárgykörben nincs díjazásra érdemes dolgozat – nem kerül át más szakterületek díjazására.

Budapest, 2015. november 17.

Dr. Németh József sk.
c. egyetemi tanár
a Heller Farkas Alapítvány Kuratóriumának elnöke

Az In Memoriam Heller Farkas díj alapítása

Related Posts