Konferencia részvétel támogatása

Támogatási ösztöndíj tudományos konferencián történő részvételhez
 
 
 
A Heller Farkas Alapítvány Kuratóriuma a BME Gazdaság és Társadalomtudományi Kar hallgatói (elsősorban a PhD hallgatók) részére tudományos konferencián való részvételhez támogatási ösztöndíjat adományozhat.
 
Az erre irányuló kérelmet az Alapítvány honlapján a nyomtatványok menüpontból letölthető űrlapon kell benyújtani. A támogatási kérelemhez mellékelni kell a konferencia programját, és amennyiben előadást tart a támogatást igénylő, úgy az előadás (poszter) rövid elektronikus kivonatát is! A kérelemben meg kell jelölni azt, hogy a támogatást milyen költségek fedezésre kívánja fordítani (részvételi díj; utazási költségek; szállásköltség)!
 
A támogatási kérelemhez csatolni kell továbbá az illetékes tanszékvezető, illetve témavezető támogató javaslatát is! A hiánytalanul előkészített támogatási kérelmet az Alapítvány titkárához kell benyújtani, legalább 2 hónappal a konferencia kezdete előtt! A Kuratórium a kérelem benyújtását követő 2 héten belül hozza meg döntését, amelyről a kérelmező írásos értesítést kap., majd ezt követően a pénzt az Alapítvány a támogatott bankszámlájára utaltatja.
 
A konferencia befejezte után 14 napon belül a támogatott hallgatónak az Alapítvány Kuratóriumához címzett rövid írásbeli jelentésben kell beszámolnia arról, hogy mire fordította a kért támogatási ösztöndíjat. A jelentéshez mellékelni kell a felhasználást igazoló bizonylatokat (részvételi díj, utazási költség, szállás költség)!
 
 
2009
 
2010
 
2011
 
2012
 
2013
 
2014
 
 
2016
 
2017
 
2018
 
2019
 
2020