TDK 2020 összefoglaló

Heller Farkas különdíjak

a GTK 2020 évi TDK Konferenciáján

A Heller Farkas különdíj egy olyan elismerés, amit az adott évben kari szinten is kiemelkedő tudományos teljesítményt mutató első, vagy második helyezett dolgozat szerzője vagy szerzői kaphatnak meg az elvégzett munka erkölcsi elismerése érdekében.

A Heller Farkas Alapítvány által adományozott különdíjak különlegessége, hogy azok tematikus jelleggel kerülnek kiosztásra, így minden évben a legjobb társadalomtudományi, közgazdaságtudományi és menedzsmenttudományi témájú dolgozatoknak ítélhetők oda a Tudományos Diákköri Tanács javaslatára 2008 óta. A Heller Farkas Alapítvány Kuratóriuma 2015. november 17-én bővítette a kiosztható TDK különdíjak számát, ezzel „In memoriam” kategóriában jutalmazva a mérnök és közgazdász tanárjelöltek, illetve tanárok oktatás, neveléstudomány tárgykörében írt legkiválóbb tanulmányait is.

A különdíjjal nem csak ösztöndíj, de publikációs lehetőség is jár a magyar felsőoktatásban egyedülállónak számító Mesterek és Tanítványok kiadványban, amelyben az Alapítvány által díjazott TDK dolgozatok és konzulens tanáraik egy-egy tanulmányai kerülnek publikálásra.

Heller Farkas közgazdaságtudományi különdíjban részesült:

  • Erős Gábor (GPK mechatronikai mérnöki MSc képzés)

Téma: Gazdasági válság elemzése és előre jelezhetősége a valutaárfolyamok rejtett információi alapján

A Közgazdaságtudományi szekcióban I. helyezést elérő kutatás a 2008-as pénzügyi válság, illetve a kialakulásához vezető út vizsgálatával foglalkozik a 2000-2019 valutaárfolyamok idősorait figyelembe véve. A felvetés az volt, hogy igen sokrétű gazdasági és politikai információ jelenik meg a rendelkezésünkre álló valutaárfolyamok idősoraiban és a közöttük lévő kapcsolatokban. A kutatás középpontjában így ezen információk feltárása, elemzése és értelmezése áll, amely új matematikai modellek kidolgozásával történt, így a vizsgálat tudományosan is újszerűnek mondható.

Heller Farkas menedzsmenttudományi különdíjban részesült:

  • Páncsics Zsombor (VIK villamosmérnöki MSc képzés)

Téma: Szervezeti hatékonyság növelése projektmenedzsment érettség vizsgálattal

A Menedzsment szekcióban I. helyezést elérő TDK tanulmány szakirodalmi megalapozottsággal, nagyvállalati konzultációk felhasználásával egy olyan, nagyvállalatoknál alkalmazható projektmenedzsment-érettség felmérési alapot dolgozott ki, amely a cégen belül több dimenzió mentén képes az aktuális projektmenedzsment-érettség felmérésére és a szakirodalmak által ismertetett legjobb (best practise) gyakorlatokkal történő összehasonlítás segítségével a fejlesztési irányok kijelölésére. A dolgozat tehát egy a vállalati gyakorlatban is jól alkalmazható keretrendszert határoz meg a szervezeti projekthatékonyság mérésére, amely segítségével a folyamatok érthetővé, mérhetővé, transzparenssé válnak.

Heller Farkas In Memoriam különdíjban részesült:

  • Hajdu Vanda (GTK közgazdásztanár MA képzés)

Téma: Online oktatási környezetben is alkalmazható élménypedagógiai elemek megjelenítése a gazdasági szakképzésben

Az Alkalmazott pedagógia szekcióban I. helyezést elérő tanulmány középpontjában az élménypedagógiai elemek alkalmazásával véghez vitt tanítás hatékonyságának a vizsgálata áll. A tanulmány empirikus része egy saját fejlesztésű online szabadulószoba segítségével teszi lehetővé a diákok számára a gazdasági szakképzés „Pénzügytan” tananyagának az elsajátítását, a játszva tanulás élményét adva ezáltal a tanulóknak. A kutatási hipotézis, hogy a tanulók érdekesebbnek találják a felkészülést az élménypedagógiai elemek alkalmazásával, mint a hagyományos oktatási keretek között, amelynek a vizsgálata terepkutatás és kérdőív segítségével valósult meg. A témának különös aktualitást ad a koronavírus-járvány, amelynek köszönhetően a digitális oktatás gyakorlatilag minták és kidolgozott sémák nélkül, módszertani és technikai nehézségekkel terhelve egyik napról a másikra szakadt a pedagógus társadalomra, tanulókra és családokra.

Szívből gratulálunk a díjazottaknak és köszönjük a témavezetői munkát Dr. Kovács Edith Alice (MI DiffEgy Tsz.), Dr. Prónay Gábor (VIK HIT) és Nagy Katalin (Műsz. Ped. Tsz.) kollégáinknak is! ^_^